Välkommen till Cretec Växjö

Vi erbjuder helhetslösningar inom VS, Ventilation, Kyla, Styr och Teknik. Vi jobbar just nu bland annat på projektet Blåsippan i Älmhult där vi jobbar med ombyggnad av kontor till IKEA. Cretec ansvarar för Ventilation, VS, Kyla och Styr.

”Vår affärsidé är att, genom att jobba nära varandra gällande VS, ventilation, kyla, styr och teknik, skapa förutsättningar för kostnadseffektiva och kundanpassade lösningar – då dessa system till stor del hänger ihop inom fastigheter.”